راهنمای نحوه ارسال

  1. ارسال از طریق پیک: این ارسال یک روز کاری بعد از ثبت سفارش از طریق پیک در تهران انجام خواهد شد و هزینه ارسال نسبت به حجم سفارش متغیر است. (ارسال یک روز کاری بعد از ثبت سفارش انجام می‌شود و لطفا بازه زمانی 3 الی 6 ساعته برای تحویل بسته خود در توضیحات ثبت بفرمایید)
  2. ارسال برای خریدهای تا سقف 500,000 تومان: ارسال از طرق پست انجام خواهد شد و هزینه بسته بندی و ارسال مبلغ 35,000 تومان می‌باشد. (ارسال در اولین روز کاری از طریق اداره پست انجام می‌پذیرد)
  3. ارسال برای خریدهای 500,000 تا 1,000,000 تومان: ارسال از طریق پست انجام خواهد شد و هزینه بسته بندی و ارسال مبلغ 32,000 تومان می‌باشد. (ارسال در اولین روز کاری از طریق اداره پست انجام می‌پذیرد)
  4. ارسال برای خریدهای 1,000,000 تا 2,000,000 تومان: ارسال از طریق پست انجام خواهد شد و هزینه بسته بندی و ارسال مبلغ 30,000 تومان می‌باشد. (ارسال در اولین روز کاری از طریق اداره پست انجام می‌پذیرد)
  5. ارسال رایگان: مبلغ سفارش بالای 2,000,000 تومان شامل ارسال و بسته بندی رایگان، از طریق پست می‌باشد. (ارسال در اولین روز کاری از طریق اداره پست انجام می‌پذیرد)


سوالی داشتید با 09124116631 تماس بگیرید